Tedarik Zinciri Açıklaması

PVH Corp.’un California (ABD) Tedarik Zincirlerinde Şeffaflık Yasası, Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasası ve Avustralya Modern Kölelik Yasası Uyarınca Kölelik ve İnsan Ticaretine Dair Açıklaması

Bu Açıklama, PVH Corp.’un (bağlı ortaklıkları, “PVH”, “Şirket”, “biz”, “bize” veya “bizim”) 31 Ocak 2022 tarihinde sona eren mali yılımız sırasındakiler dahil olmak üzere tedarik zincirimiz ve işimiz genelinde zorla ve zorunlu çalıştırma uygulanmamasını sağlamak için gösterdiği çabalara genel bir bakış sunmaktadır. Bu açıklama PVH için konsolide olarak hazırlanmıştır ve grubumuzdaki her şirket California (ABD) Tedarik Zincirlerinde Şeffaflık Yasası, Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasası ve Avustralya Modern Kölelik Yasasına tabi olmasa da zorla ve zorunlu çalıştırmayla ilgili politikaları kapsayan tek uyum programımız tüm grup şirketleri için geçerlidir. Uyum programımız ve politikalarımız ayrıca çocuk işçiliğinin risklerini de ele almaktadır.

PVH, bu Açıklamada “zorla ve zorunlu çalıştırma” terimini köle işçiliği, hapishane işçiliği, ödünç işçi çalıştırma, borç karşılığı çalıştırma, insan ticareti, çocuk işçiliği ve benzeri uygulamalar anlamında kullanmaktadır.

Şirket Hakkında Genel Bilgi

Zengin Amerikan mirasına sahip markaları ve işleri geliştiren ve büyüten PVH, dünyanın en büyük moda ve yaşam tarzı şirketleri arasında yer almaktadır. 40’tan fazla ülkede yaklaşık 31.000 çalışanla faaliyetlerini sürdüren PVH’in 2021 cirosu 9,2 milyar $’ı aşmıştır. Portföyünde ikonik Calvin Klein, TOMMY HILFIGER, Warner’s ve Olga ile dijitale odaklı True & Co. iç giyim markası yer almaktadır. Bunların yanı sıra tanınmış ulusal ve uluslararası markalar altında çeşitli lisanslı ürünlerin pazarlamasını da yürütmektedir. Bu paragraftaki ifadeler, Ağustos 2021’de sattığımız Heritage Brands işimizi kapsamaz.

Dünya çapında köklü tedarikçilerden oluşan bir tedarikçi ağına sahip olmamız sayesinde herhangi bir ülkede tek ya da birkaç tedarikçiye veya üreticiye bağlı kalmadan müşterilerimizin ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşılayabilmekteyiz. Ürünlerimiz, 2021 mali yılında (1 Şubat 2020 - 31 Ocak 2021) yaklaşık 40 ülkede yaklaşık 1.100 fabrikada üretildi. Bitmiş ürünlerin yanı sıra sınırlı oranda ham madde ve ara malzeme tedarik etmekteyiz. Ham maddeler ve ara malzemeler kumaş, düğme, iplik, etiket ve benzeri bileşenleri içerir. Bitmiş ürünler, müşterilerimize ve mağazalarımıza gönderilmeye hazır, üretilmiş ve tamamen birleştirilmiş ürünlerden (giyim, ayakkabı, aksesuar ve ilgili ürünler) oluşur. Ham madde, ara malzeme ve bitmiş ürünler için siparişler genellikle üretimden iki - altı ay önce teyit edilir. Tedarik zincirimiz hem üretici hem de ülke düzeyinde sürekli gelişmektedir. Tedarikçilerimiz ve konumları hakkında detaylı bilgi fabrika listemizde bulunabilir.

Kurumsal Sorumluluk (“CR”), PVH olarak iş yapış biçimimizin merkezinde yer alır ve stratejimizde kritik bir rol oynar. Sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmede ve insan haklarını desteklemede öncü bir rol oynama fırsatına sahip olduğumuzun bilincindeyiz. Forward Fashion adını verdiğimiz CR stratejimize dayanarak PVH için yüksek sürdürülebilirlik hedefleri ve şeffaflık standardı belirledik. Bunu yapmamızın sebebi, kaynakların sınırlı olması ve insan haklarının bizim için tartışılamaz bir öncelik olmasıdır. Forward Fashion ve CR programlarımız hakkında daha fazla bilgi almak, 2021 ve önceki yıllara ait CR Raporlarımıza erişmek için responsibility.pvh.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Uluslararası Standartlarla Uyum; PVH Politikaları

PVH ile çalışmanın koşulları, kısmen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Temel Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkeler, ayrıca OECD’nin Hazır Giyim ve Ayakkabı Sektöründe Sorumlu Tedarik Zincirleri için Durum Tespit Kılavuzu gibi üçüncü taraf standartları ile bazıları bu Açıklamada değinilen çerçeveler ve etik kurallar esas alınarak belirlenmektedir. Tedarik zincirimizdeki iş ortaklarımız, standartlarımızı ve koşullarımız hakkında aşağıdaki yollarla bilgilendirilmektedir:

  • Tüm iş ortaklarımız için etik kurallarımızı tanımlayan “A Shared Commitment” adlı ortak taahhüt belgemiz, her iş ilişkisinin başlangıcında ilgili iş ortağına bir nüsha olarak verilir. İlk kez 1991’de yürürlüğe giren “A Shared Commitment” adlı ortak taahhüdümüz gereğince zorla ve zorunlu işçi çalıştırmak ve çocuk işçi çalıştırmak kesinlikle yasaktır ve daha genel olarak iş ortaklarımızın ILO standartlarına uyması şarttır.
  • CR Tedarik Zinciri Kuralları, şirkete uyum sürecinde hem tedarikçilere hem lisansörlere iletilir. CR Tedarik Zinciri Kuralları, zorla ve zorunlu çalıştırma ve çocuk işçi çalıştırmaya ilişkin yasaklar dahil olmak üzere “A Shared Commitment” adlı ortak taahhüdümüzün tüm koşullarına nasıl uyulacağı konusunda tedarikçilerimize ve lisansörlerimize kılavuzluk eder.Daha açık bir ifadeyle, CR Tedarik Zinciri Kurallarının bir parçası olan Göçmen İşçi Politikamız, tedarikçilerin ve lisansörlerin “ücretsiz” (yani ücreti işverene ait) işe alım politikasına uymasını, göçmen işçilerin istihdam sürecinin herhangi bir aşamasında işe girmek veya çalışmaya devam etmek için hiçbir ücret veya masraf ödemekten sorumlu olmamasını sağlar. Göçmen İşçi Politikamız ayrıca tedarikçilere ve lisansörlere göçmen işçilerin sorumluluk içinde işe alınmasının kuralları, zorla ve zorunlu işçi çalıştırma risklerinin kapsamlı ve sürdürülebilir bir şekilde nasıl ele alınacağı gibi konularda detaylı yönlendirme sağlar. Göçmen İşçi Politikamızı desteklemek amacıyla tedarikçilerin göçmen işçilerle ilgili yönetim ve işe alım sistemlerini iyileştirmelerine yardımcı olacak materyaller ve pratik araçlar geliştirdik. Bu materyaller aynı zamanda yüksek riskli bölgelerdeki tedarikçi eğitimlerimizde de kullanılmaktadır.
  • Markalı Ürün Politikamız, tedarikçilerin ve lisansörlerin ürünlerimizde kullanılan malzemelerin köle işçiliği ve insan ticareti olmadan üretildiğini belgelemelerini gerektirir.

PVH, Responsible Sourcing Network (Sorumlu Tedarik Ağı) liderliğindeki Özbek Pamuk Taahhüdü ve Türkmen Pamuk Taahhüdü belgelerini imzalayarak bu ülkelerden bilerek pamuk tedarik etmeme taahhüdünde bulunmaktadır. PVH ayrıca göçmen işçiler için zorla çalıştırma risklerini ele almayı amaçlayan AAFA/FLA Hazır Giyim ve Ayakkabı Sektörü Sorumlu İşe Alım Taahhüdünün imzacıları arasında yer almaktadır. Son olarak, yürürlükteki tüm önemli yasal düzenlemeler ve yasalar ile uyumlu hareket ettiğimize inanmaktayız.

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma Risklerini Değerlendirmek, İzlemek ve Ele Almak İçin Ürün Tedarik Zincirlerinin Doğrulanması Sektörümüzde ve tedarik zincirimizde zorla ve zorunlu çalıştırma risklerini çeşitli yöntemlerle değerlendirmekte, izlemekte ve ele almaktayız. Kendi iş gücümüzde zorla ve zorunlu çalıştırma risklerinin, kurum içi istihdam politikalarımızın ve prosedürlerimizin gücü nedeniyle minimum düzeyde olduğuna inanmaktayız. Bizim gibi şirketler için hazır giyim sektöründeki zorla ve zorunlu çalıştırma riskleri en çok doğrudan ilişkimiz olmayan üst segment tedarikçilerde, işçi haklarının daha az korunduğu bölgelerde ve göçmen emeğin kullanıldığı yerlerde yaygındır.

Değerlendirme

Sektörümüzde ve tedarik zincirlerimizde zorla ve zorunlu çalıştırma riskini değerlendirmemize ve ele almamıza yardımcı olan çok paydaşlı girişimlere katılmaktayız. PVH; Responsible Labor Initiative (RLI – Sorumlu Çalıştırma Girişimi), American Apparel & Footwear Association (Amerikan Hazır Giyim ve Ayakkabı Birliği), International Safety Accord (Uluslararası Güvenlik Anlaşması) United States Council for International Business (ABD Uluslararası Ticaret Konseyi) ve Better Work Programme gibi zorla ve zorunlu çalıştırmanın önlenmesi de dahil işçi haklarını korumak için çalışan çeşitli sektör kuruluşlarının ve programlarının üyesidir. PVH, hazır giyim sektöründen RLI’ye katılan ilk şirket ve 2021’de RLI Yönetim Komitesinin üyesi olmuştur. RLI Yönetim Komitesi, global tedarik zincirlerinde zorunlu çalıştırmaya karşı savunmasız işçilerin haklarına saygı gösterilmesini ve bu hakların tutarlı bir şekilde korunmasını sağlamak için çalışırken kuruluşa stratejik yön vermektedir.

Riskleri İzleme/Ele Alma

Zorla ve zorunlu çalıştırma yasakları da dahil olmak üzere tüm CR yükümlülüklerimize uyumu sürekli izlemekte, belirlenen riskleri veya ihlalleri derhal ele almaktayız. Bizim için üretime başlamalarına izin verilmeden önce tüm 1. Seviye fabrikalarda değerlendirmeler gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca belirli önemli 2. Seviye fabrikalarda da çalışmaya başlamadan önce değerlendirmeler yürütmekteyiz. Üretim başladıktan sonra da tüm 1. Seviye ve kilit 2. Seviye fabrikalarda düzenli denetimler gerçekleştirmenin yanı sıra tespit edilen eksiklikleri gidermek için fabrikalarla yakın ilişki içinde çalışmakta, gerektiğinde politikalarımıza, prosedürlerimize veya kurallarımıza uymayan tedarikçi fabrikalarla sözleşmelerimizi feshetmekteyiz.

PVH, Üreticiden Fabrikaya şeffaf ve izlenebilir bir değer zinciri oluşturma kararlılığını belgelendirme, denetim ve test programlarıyla desteklemektedir. Belgelendirmeler: Tedarikçiler ve lisansörler, bir iş ilişkisi başlarken veya yenilenirken “A Shared Commitment” adlı ortak taahhüt belgemizi ve koşullarını kabul etmekle yükümlüdür. gerekir. PVH’in Markalı Ürün Politikası uyarınca direkt tedarikçilerin, doğrudan veya dolaylı olarak satın alınan ve PVH ürünlerinde kullanılan malzemelerin zorla veya zorunlu çalıştırma kullanmayan bir kaynaktan edinildiğini belgelendirmesi gerekmektedir.

Fabrika Denetimleri: Denetimler, genellikle her 12 - 24 ayda bir saygın üçüncü taraf denetçiler tarafından gerçekleştirilir. Denetim sıklığı, bir önceki denetimin sonuçları da dahil olmak üzere birçok faktör dikkate alınarak belirlenir. Denetimler, bir güven ve iş birliği ilişkisi geliştirmek için çoğu zaman tedarikçilerle birlikte önceden planlanır, ancak habersiz denetimler de gerçekleştirilebilmektedir.

Denetimlerde tedarikçilerimizin yaşayabileceği denetim yorgunluğunu hafifletme hedefiyle sosyal denetimler için verimli ve sürdürülebilir bir çözüm oluşturmayı amaçlayan ve sektör genelini kapsayan bir veri toplama aracı olan Social Labor Convergence Project (SLCP – Sosyal Emek Yakınsama Projesi) kurallarından yararlanmaktayız. SLCP, zorla ve zorunlu çalıştırmayla ilgili spesifik metrikler içermektedir. Ayrıca denetimler sırasında fabrika koşullarını ilk elden öğrenmek için işçilerin de görüşleri gizlilik kuralları içinde alınmaktadır. Fabrikalardaki koşullar Better Work Programme gibi bağımsız kuruluşlar tarafından yürütülen değerlendirmeler aracılığıyla da izlenmektedir. İşe alım sistemlerinin zorluklar yaratabildiği göz önüne alındığında, göçmen işçiler zorla ve zorunlu çalıştırmaya orantısız bir şekilde maruz kalabilmektedir. PVH bu doğrultuda göçmen işgücü için yüksek riskli bölgeleri tespit etmek amacıyla kurum dışı bir iş ortağıyla birlikte çalışmıştır. Tespit edilen bölgeler ağırlıkla Doğu Asya, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Afrika’da bulunmaktadır. Zorla ve zorunlu çalıştırma risklerini daha da iyi izleyebilmek amacıyla yüksek riskli bölgelerdeki tedarikçi ve lisansör fabrikaların denetimi kapsamında işe alım uygulamalarına ve göçmen işçilerin maruz kaldığı muameleye odaklanan ilave bir değerlendirme aracı kullanmaktayız. Bu çalışmalara paralel olarak, işe alım ücretlerinin ödenmesi ve diğer göçmen işçi sorunları konularında tedarikçilerle ilişkilerimizi derinleştirmekteyiz.

Düzeltici önlemler: PVH’in denetim programı, en sık görüldüğü tespit edilen sorunları düzeltmeleri için tedarikçilere fırsat sunarak iş ortaklarımızı çalışanlarına yönelik uygulamalar, ayrıca istihdam ve işçi konularında genel uyum alanlarında daha fazla sorumluluk üstlenmelerini teşvik etmektedir. Düzeltici önlemlerin, tedarikçinin güvenli, uyumlu ve saygılı bir iş yeri oluşturmasını sağlayarak işçilerin menfaatine en iyi şekilde hizmet ettiğine inanmaktayız. Zorla ve zorunlu çalıştırma risklerini ele alma konusunda kaydettikleri ilerlemeleri tedarikçilerle sürekli takip etmemiz, programımızın etkinliğini sağlamamıza yardımcı olmaktadır. Standartlarımızı ve politikalarımızı benimseyen ve uygulayan iş ortaklarımızı kendilerine iş vermeye devam ederek ödüllendirmekteyiz. Sözleşmelerin feshi: İşçiler için olumsuz sonuçlara yol açabileceğini dikkate alan PVH, sözleşmelerin feshini başvurulacak son çare olarak görmektedir. Dolayısıyla, öncelikle tedarikçi veya fabrika ile doğrudan ilişki kurarak veya doğası gereği yapısal olduğu durumlarda sivil toplum, sektör kuruluşları ve/veya hükümet yetkilileri ile birlikte sorunları çözmeye çalışırız. Bir tedarikçi veya fabrikayla olan ilişkimizi genellikle ancak (i) bir denetimde ortaya çıkarılan sorunları düzeltemezse veya (ii) politikalarımızın veya kurallarımızın çok ciddi ihlali olarak değerlendirebileceğimiz bir durumu tespit edersek ve yapılan düzeltme uygun veya kabul edilebilir (örneğin, çocuk veya zorla çalıştırma) değilse feshederiz.

Kurum İçi Hesap Verebilirlik ve Eğitim

Zorla ve zorunlu çalıştırmayı ortadan kaldırma çalışmalarımızın etkili olabilmesi için sağlam bir yönetim yapısı, açıkça belirlenmiş roller ve sorumluluklar aracılığıyla hesap verebilirlik sağlamaktayız.

Vizyonumuzu tanımlayan ve gerçekleştirmek için çalışan CEO liderliğindeki Üst Yönetim Ekibimiz, değer zincirimiz genelinde insan hakları uygulamalarının yönetimi de dahil olmak üzere CR programlarının hayata geçirilmesinde nihai sorumluluğa sahiptir. PVH Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan CR Komitesi, Üst Yönetim Ekibimize destek ve rehberlik sunmanın yanı sıra CR politikalarımız ve stratejilerimizle ilgili olarak Grup Yönetim Kuruluna rapor verir. Üç bağımsız direktörden oluşan CR Komitesi, CR performansımızı ve programın taahhütlerini ileri taşımak için her yıl belirlenen sosyal ve insan hakları odaklı temel performans göstergelerindeki (KPI’lar) iyileşmeleri takip etmek üzere yılda dört kez toplanır. Toplantılarda güncel konulara ilişkin son gelişmeler, program güncellemeleri ve her türlü strateji güncellemesinin veya yeni iş birliklerinin/girişimlerin onayı ele alınır.

CR ekibindeki konularında uzman kişilerden Sürdürülebilirlik Direktörümüz aracılığıyla CEO’muza kadar PVH genelinde CR için açık ve net hesap verebilirlik çizgileri belirledik. Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika’daki 10 ülkede bulunan 50’den fazla çalışandan oluşan CR ekibimiz, CR hedeflerimizi daha da uyumlu hale getirmek ve tedarikçi bölgelerinde yerinde değerlendirmeler ve iyileştirmeler gerçekleştirmek, yetkinlik geliştirme programları uygulamak için iş birimlerimiz ve global tedarik ekiplerimizle yakın ilişki içinde çalışmalarını yürütmektedir. CR ekibimiz ayrıca, yıllık CR Raporumuz da dahil CR ile ilgili kurum içi ve dışı raporların hazırlanmasından da sorumludur. Tüm PVH çalışanlarının işe alım sırasında ve sonrasında her yıl temel politikalarımızın gözden geçirilmesini ve onaylanmasını da kapsayan uyum ve etik eğitimini tamamlaması gerekmektedir. Şirket herhangi bir politikamızı veya ilkemizi ihlal eden veya ahlaki, yasal veya etik standartlarımızı yerine getirmeyen çalışanlarla ilgili olarak disiplin işlemi uygulayabilir.

CR ekibimizin üyeleri ve diğer PVH çalışanları, zorla ve zorunlu çalıştırma da dahil çeşitli sosyal uyum konularında kurum dışı eğitimlere ve seminerlere katmaktadır. Ayrıca, tedarik zincirimizdeki fabrikalardaki çalışanlar ve işçiler için olası kanun, mevzuat veya politika ihlallerini ve diğer etik kaygıları iletebilecekleri bir bildirim hattımız (online ve telefon) bulunmaktadır. Bildirimler yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde isimsiz ve gizli olarak iletilebilir.

Kurum Dışı Eğitim

1. Seviye ve kilit 2. Seviye tedarikçilerimizin tesislerinde çalışan göçmen işçilerin %100’ünün işe alım ücreti ödememesini garanti etmek için yüksek riskli bölgelerdeki tüm tedarikçilerin ve lisansörlerin RLI e-öğrenme platformunda sunulan zorla çalıştırma ve yabancı göçmen işçilerin çalıştırılması konulu bir dizi modül ve testi tamamlaması gerekmektedir. Ayrıca, yüksek riskli bölgelerde yerleşik olan ve birlikte çalışmaya henüz başlayacağımız tüm fabrikaların oryantasyon sürecinde RLI e-öğrenme platformundaki zorla çalıştırma konulu eğitim paketini tamamlamasını talep etmekteyiz.

CR ekibimiz ve diğer PVH çalışanları, farkındalığı artırmak ve bu sorunları ele almak için en iyi uygulamaların benimsenmesini teşvik etmek amacıyla zorla ve zorunlu çalıştırma konusunda kurum dışı eğitimlere ve seminerlere konuşmacı olarak katılmaktadır.

Aksiyonlarımızın Etkinliğini Değerlendirme

Zorla ve zorunlu çalıştırma risklerini değerlendirmek ve ele almak için aksiyonlarımızın etkinliğini ölçmek amacıyla çeşitli temel performans göstergelerini (KPI) izlemekteyiz. Bu kapsamda denetim bulgularını ve bildirim mekanizmalarımız aracılığıyla iletilen tüm sorunları takip etmekteyiz. Ayrıca bulguları ve bildirimleri hem sayı hem nitelik açısından izlemekte, tespit edilen sorunların çözümünü de takip etmekteyiz.

Bunlara ek olarak, eğitimlerin %100 tamamlanmasını sağlamak için tedarikçilerimizin eğitim koşullarımıza uyumunu da takip etmekteyiz.

Onay ve İmza

Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasası kapsamında bir açıklama yayınlaması gereken PVH şirketleri: PVH Corp., Calvin Klein Stores UK Limited, PVH Services (UK) Limited (UK), PVH UK Limited (UK) ve Hilfiger Stores (UK). Bu Açıklama, Yönetim Kurulu ve söz konusu şirketlerin yönetim kurulları adına 15 Haziran 2022 tarihinde PVH Corp. Yönetim Kurulu Kurumsal Sorumluluk Komitesi tarafından onaylanmış ve aşağıdakiler tüzel kişiliklerce 7 Temmuz 2022 tarihinde imzalanmıştır.

Avustralya’da 631684770 numarasıyla tescilli ve %100 PVH Corp. iştiraki olan Sunshine A Pty Ltd. (“Sunshine A”), Avustralya Modern Kölelik Yasası uyarınca açıklamada bulunmakla yükümlüdür.

Sunshine A, aşağıda belirtilen iştirakleri aracılığıyla da dahil olmak üzere, yerel satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunur ve ilgili idari desteği sağlar. Ürünleriyle ilgili tasarım kararları vermekle birlikte doğrudan üretim faaliyetlerinde bulunmamakta ve üretim kararları almamaktadır. Genel merkezi Sydney’de konumlanan şirketin Avustralya’da yaklaşık 1600 ve Yeni Zelanda’da yaklaşık 121 çalışanı bulunmaktadır. Sunshine A’nın ayrıca PVH Brands Australia Pty Ltd. ve Gazal Pty Ltd. olmak üzere iki operasyonel iştiraki vardır.

Sunshine A, operasyonlarının doğası gereği kendi ürün tedarik zincirlerine sahip değildir. PVH’in tedarik zincirleri ve zorla ve zorunlu çalıştırmaya yönelik ilgili uyum faaliyetleri bu Açıklamanın önceki bölümlerinde ele alınmıştır.

Bu Açıklama, Sunshine A’nın ana şirketinin üst yönetim organı olan PVH Corp. Yönetim Kurulu’nun Kurumsal Sorumluluk Komitesi tarafından Sunshine A adına onaylanmıştır. Aşağıda imzası bulunan kişi, PVH Corp.’un yetkili bir görevlisi ve direktörüdür. Bu Açıklama, Sunshine A ile birlikte çalışılarak hazırlanmış olup Sunshine A bu süreçte hazırlıklar konusunda bilgilendirilmiş ve kendilerine çalışmalara katılma imkanı sunulmuştur.

Stefan Larsson Direktör ve CEO PVH Corp. 7 Temmuz 2022

Üyelik fırsatlarından yararlanın ve indirimlerden öncelikli faydalanın.

Üye Olun