Açık Rıza ve Onay Metni

                       TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİ HUSUSUNDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA VE ONAY METNİ

Tommy Hilfiger Marka Dağıtım ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından; Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi Hususunda Kişisel Verilerin İşlenmesi-Aktarılması Hakkında Onay Metni kapsamında, alışverişlerinize dair her türlü bilgileriniz mevzuata uygun şekilde, Şirket ve Şirketin ortakları, iş ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları, tedarikçileri ve belirleyeceği (sosyal medya-online reklam ağı işletmecileri dahil) diğer işlenme amacının gerektirdiği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından ve bu kişiler arasında, mevzuattan kaynaklanan nedenlerle, ürün, hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmeniz için ve her türlü ürün, hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve kullanıcı/üyelik/müşteri işlemlerinin yapılması amaçlarıyla işlenmesine, bu amaçlarla sayılı kişiler arasında yurt içinde aktarılmasına, ve gerekli görüldüğü taktirde yurt dışındaki veri merkezlerinde bulundurulmasına bu kapsamda yukarıda yer alan iletişim bilgilerim üzerinden ticari elektronik iletiler yoluyla haberdar edilmeye, kişisel verilerim aracılığı ile tanıtım ve pazarlama amacıyla; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak benimle iletişime geçilmesine ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi yapılmasına onay veriyorum.

Üyelik fırsatlarından yararlanın ve indirimlerden öncelikli faydalanın.

Üye Olun